สาวๆ ที่มีไขมันห่วงยาง อยากลดกระชับเฟิร์มหน้าท้อง วันนี้ Wonderful จะมาแจกตารางแพลงก์ 30 วันให้นะ มีเวลาให้พักร่างกายด้วย และแนะนำให้ควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะ

30 วันต่อแพลงก์กี่นาทีบ้าง

Week 1

Week 1

 • Day 1 แพลงก์ 20 วินาที
 • Day 2 แพลงก์ 20 วินาที
 • Day 3 แพลงก์ 30 วินาที
 • Day 4 แพลงก์ 30 วินาที
 • Day 5 แพลงก์ 40 วินาที
 • Day 6 พัก
 • Day 7 แพลงก์ 40 วินาที
Week 2

Week 2

 • Day 8 แพลงก์ 45 วินาที
 • Day 9 แพลงก์ 45 วินาที
 • Day 10 แพลงก์ 50 วินาที
 • Day 11 แพลงก์ 50 วินาที
 • Day 12 แพลงก์ 60 วินาที
 • Day 13 พัก
 • Day 14 แพลงก์ 60 วินาที
Week 3

Week 3

 • Day 15 แพลงก์ 90 วินาที
 • Day 16 แพลงก์ 90 วินาที
 • Day 17 แพลงก์ 120 วินาที
 • Day 18 แพลงก์ 120 วินาที
 • Day 19 แพลงก์ 150 วินาที
 • Day 20 พัก
 • Day 21 แพลงก์ 150 วินาที
Week 4

Week 4

 • Day 22 แพลงก์ 180 วินาที
 • Day 23 แพลงก์ 180 วินาที
 • Day 24 แพลงก์ 210 วินาที
 • Day 25 แพลงก์ 210 วินาที
 • Day 26 แพลงก์ 240 วินาที
 • Day 27 แพลงก์ 240 วินาที
 • Day 28 พัก
 • Day 29 แพลงก์ 270 วินาที
 • Day 30 แพลงก์ 270 วินาที

 

สำหรับใครที่มีน้ำหนักตัวมาก ก็อาจจะต้องปรับเวลาให้ลดลงจากที่เราแนะนำลงหน่อยนะ เอาที่เราสามารถทำได้และไม่ทรมานร่างกายจนเกินไป และครั้งหน้าเราจะนำทริคออกกำลังกายอะไรมาฝากอีก คอยติดตามกันด้วยนะ

TOP ARTICLES