ผู้หญิงหลายหรือผู้ชายและกลุ่ม LGBT ที่สนใจเครื่องสำอางลืมสังเกตุไปก็คือ เครื่องสำอางแต่ละชิ้นก็มีอายุการใช้งานแตกต่างกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องสำอางที่เราใช้หมดอายุหรือยัง Wonderful.in.th รวบรวมข้อสังเกตุมาให้แล้ว

วิธีเช็ควันหมดอายุของเครื่องสำอาง

  • สังเกตุสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์

  • สังเกตุอักษรย่อบนผลิตภัณฑ์

  • เครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือน

  • เครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี

  • เครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งาน 6 เดือน ถึง 1 ปี

  • เครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี

  • เว็บไชต์เช็กอายุเรื่องสำอาง

TOP ARTICLES