มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทั้งนี้เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งผู้ใหญ่จะต้องฉีดให้ครบทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ครั้งแรกที่ไปพบแพทย์
ครั้งที่ 2 ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน
ครั้งที่ 3 ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน

 • โรงพยาบาลบางประกอก 9
 • โรงพยาบาลเพชรเวช 
 • โรงพยาบาลธนบุรี 1
 • โรงพยาบาลธนบุรี 2 
 • โรงพยาบาลยันฮี 
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลนครธน 
 • โรงพยาบาลพญาไท
 • โรงพยาบาลพญาไท 3 
 • โรงพยาบาลปิยะเวท 
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลนนทเวช
 • โรงพยาบากรุงเทพคริสเตียน
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลบางประกอก 9โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลธนบุรี 1

โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลสุขุมวิทโรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนนทเวชโรงพยาบากรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์โรงพยาบาลศิครินทร์โรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลวิภาวดี

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก สาวๆอย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะ

TOP ARTICLES