โปรใหม่ รถไฟฟ้า “BTS” ชวนสงสัยว่านี้ราคาพิเศษ หรือราคาโปรโมชั่นกันแน่

สำหรับคนกรุงเทพฯ และที่ทำงานในเมืองหลวง เกิดคำถามสงสัยไม่น้อย หลังจากที่มีโปรโมชั่นใหม่ของ BTS หรือรถไฟฟ้า ที่จะออกมาใช้ใหม่ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 นี้ โดยมีข้อสงสัยว่านี้ถูกลงหรือแพงขึ้นกันแน่

bts promotion
bts promotion

ราคาโปรโมชั่นราคาใหม่ มีดังนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป
15 เที่ยว 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
25 เที่ยว 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
40 เที่ยว 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว

สำหรับนักเรียน นักศึกษา
15 เที่ยว 345 บาท เฉลี่ย 23 บาท/เที่ยว
25 เที่ยว 525 บาท เฉลี่ย 21 บาท/เที่ยว
40 เที่ยว 760 บาท เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว
50 เที่ยว 900 บาท เฉลี่ย 18 บาท/เที่ยว

ในขณะที่ราคาเดิม ของราคาบัตรโดยสารแบบเที่ยว มีดังนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป
15 เที่ยว 405 บาท เฉลี่ย 27 บาท/เที่ยว
25 เที่ยว 625 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว
40 เที่ยว 920 บาท เฉลี่ย 23 บาท/เที่ยว
50 เที่ยว 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว

สำหรับนักเรียน นักศึกษา
15 เที่ยว 315 บาท เฉลี่ย 21 บาท/เที่ยว
25 เที่ยว 475 บาท เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว
40 เที่ยว 680 บาท เฉลี่ย 17 บาท/เที่ยว
50 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ย 16 บาท/เที่ยว

จากการเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยว่า ราคาเพิ่มขึ้นถึง 3 บาทสำหรับแบบธรรมดา และ 2 แบบสำหรับแบบนักเรียนนักศึกษา

โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีการขึ้นราคาจริง แต่ไฉนเอยจึงใช้คำว่า “โปรโมชั่น” !

TOP ARTICLES