เพิ่งมีประเด็นกันไปสำหรับ “แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่” วันนี้ทางการบินไทยได้ไขข้อข้องใจกันให้ได้ทราบกันแล้ว

แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่องบิน
แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่องบิน

สำหรับแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่องบินจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้หรือไม่ โดยแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) จะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ในกรณีโหลดลงใต้เครื่อง แต่หากเรานำแบตเตอรี่สำรองขึ้นติดตัวไปก็จะสามารถทำได้ แต่ว่ายังมีเงื่อนไขอีกคือต้องมีความจุดน้อยกว่า 20,000 มิลลิแอมป์ หรือ ระหว่าง 20,000-32,000 มิลลิแอมป์จะสามารถพกได้ไม่เกิน 2 ก้อน แต่หากแบตเตอรี่สำรองของเรามีความจุมากกว่า 32,000 มิลลิแอมป์ จะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสายการบินอื่นมีเงื่อนไขการอนุญาตเหมือนกันหรือไม่ เนื่องจากเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการของสายการบินไทยเพียงเท่านั้น

TOP ARTICLES