ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งล่าสุดหลังพิพากษาให้กรุงเทพฯ สร้างลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า BTS ให้ครบทุกสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ

bts

หลังจากที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาคดีก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า BTS โดยไม่มีการก่อสร้างลิฟต์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ซึ่งคดีนี้มี นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์และพวกรวม 3 คน เป็นผู้ฟ้อง โดยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 และในวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าว พร้อมกันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อนุญาตให้เครือข่ายผู้พิการกว่า 100 คน เข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาได้ทั้งหมด และถ่ายทอดสัญญาณภาพให้รับชมอย่างทั่วถึง

ในคดีดังกล่าว ศาลได้มีคำสั่งกลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่เคยยกฟ้องในคดีดังกล่าวไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว (22 กันยายน 2552) ซึ่งผู้ถูกฟ้องได้แก่ กรุงเทพมหานคร กับรถไฟฟ้า BTS ที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทั้งภายในและภายนอกสถานี อาทิเช่น การทำราวบันได ทางลาดเอียง รวมถึงป้ายต่างๆ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น

TOP ARTICLES