การหาแรงบันดาลใจสำหรับการลดความอ้วนเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการรู้จักการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเลยล่ะค่ะ นั่นเป็นเพราะว่าแรงบันดาลใจนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถเอาชนะปัญหาน้ำหนักตัวและรูปร่างได้ทุกปัญหา ไม่ท้อหรือหลงลืมเป้าหมายไปเสียก่อน วันนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลสำหรับการลดความอ้วนกันนะคะ

ลดน้ำหนัก
ลดน้ำหนัก

ก่อนอื่นใด คุณผู้อ่านต้องสร้างคำถามเพื่อถามตัวเองก่อนว่า ที่เรากำลังจะลดความอ้วนอยู่นี้ เราทำไป “ทำไม”

1. ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ทำไม” ฉันต้องลดความอ้วน เช่น
– ทำไมฉันต้องผอม
– ทำไมฉันต้องลดน้ำหนัก
– ฯลฯ
แล้วจดรายการหรือเหตุผลทั้งหมดออกมา ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตาม

2. เจาะลึกลงไปในเหตุผลแต่ละข้อข้างต้นว่าทำไมคุณต้องลดความอ้วน เพราะหลาย ๆ เหตุผลมักจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน เมื่อเหตุผลไม่ชัดเจน เป้าหมายของคุณก็จะไม่ชัดเจนเช่นกัน
– “ฉันอยากให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงขึ้น”
– “ฉันอยากมีพลังในการทำงานหรือจัดการเรื่องรอบตัวให้มากขึ้น”
– “ฉันอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น”
– “ฉันอยากดูดีในสายตาของคนอื่น ๆ”
– ฯลฯ
แล้วหลังจากนั้นให้ลงรายละเอียดถึงเหตุผลนั้นด้วยการให้ความหมายของคำนิยามว่า
“สุขภาพแข็งแรงขึ้น” หมายถึงอะไร..
“มีพลังมากขึ้น” หมายถึงมีพลังอย่างไร ทำงานได้กี่ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อย หรือทำงานได้กี่วัน
“บุคลิกภาพที่ดี” หมายถึงอะไร..
“ดูดี” สำหรับคุณหมายถึงอะไร… ฯลฯ
ระบุความหมายของคำนิยามเหล่านี้ให้ชัดเจน แล้วคุณจะมองภาพเป้าหมายของตนเองได้ชัดเจนขึ้น

3. หลังจากนั้นให้คุณถามตัวเองอีกครั้ง ว่าคุณทำไปทำไม เช่น
จากคำตอบว่า “ฉันอยากให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น” ..ให้ตั้งคำถามว่า “ทำไมฉันจึงต้องแข็งแรง” หรือ “แข็งแรงไปทำไม เพื่อใคร เพื่ออะไร?” หรือ
หรือจากคำตอบว่า “ฉันอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น” ก็ให้ตั้งคำถามย้อนกลับว่า “ทำไมฉันจึงอยากมีบุคลิกภาพที่ดี” เป็นต้นค่ะ

ให้ทำแบบนี้สำหรับทุกคำถาม แล้วในที่สุดคุณจะค้นพบถึงเหตุผลที่แท้จริงของการลดความอ้วนของคุณ เมื่อคุณเห็นเหตุผลที่ชัดเจนมากขึ้น เป้าหมายของคุณก็ไม่มีพลาดเป้า ยิ่งขุดลึกก็ยิ่งรู้ใจตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้วคุณก็จะมีทางพลังในการพยายามลดน้ำหนักให้ได้เป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะ

TOP ARTICLES