image1

การกลับมาของที่สุดแห่ง K บิ้วตี้ เมดิคอล และ K เมดิคอล การร่วมมือของอุตสาหกรรมการแพทย์นานาชาติ ในประเทศไทย

อย่างที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทย เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อ สมุนไพรทางการแพทย์เมืองไทยมีความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ความต้องการในการใช้บริการทางด้านนี้ภายในประเทศสูงขึ้นบวกกับยังมีเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย จึงส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของศัลยกรรมทัวร์เกิดขึ้น

รายการเมคโอเวอร์ “เล็ทมีอินไทยแลนด์” (Let Me In Thailand) ร่วมกับโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ เล็งเห็นความสำคัญทางนี้นี้จึงทำการพัฒนาเทคนิคการแพทย์ให้ก้าวหน้าสู่สากล เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่มาทัวร์ศัลยกรรม ที่ในแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี จึงเป็นจุดที่ทำให้โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิเล็งเห็นว่า การขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซี่ยน และครอบคลุมถึงอินเดีย เป็นภารกิจของเรา

ไม่เพียงเท่านี้รัฐบาลไทยยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำ “ทัวร์ศัลยกรรม” ตามที่องค์การอานามัยแห่งประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศ โรงพยาบาลประเทศเกาหลีที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจำนวนมากกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ที่มีอยู่ ทำให้ประเทศเกาหลีเกิดทัวร์ศัลยกรรมของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน รัฐบาลประเทศไทย ร่วมกับ Joint Commission International และโรงพยาบาลเอกเชนกว่า 32แห่ง และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ในการทำการรักษาสำหรับศัลยกรรมทัวร์. ตามที่ ศูนย์การวิจัยหลักทรัพทย์ของธนาคารกสิกรได้เคราะห์เกี่ยวกับ การทัวร์ศัลยกรรมในปีนี้ ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นจองกำไร 25% จากคนไข้ของชาวต่างชาติ

ขณะนี้, รายการเล็ทมีอินไทยแลนด์ กำลังออกอากาศทางช่อง “Workpoint” (ช่อง23) ได้ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตรายการเมคโอเวอร์โชว์ เล็ทมีอิน ทางช่อง TVN และเริ่มออกอากาศเทปแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เพียงเทปแรกก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ที่มีความทุกข์ทรมานกับปัญหาความผิดปกติจากรูปลักษณ์ภายนอกนั่นเอง

TOP ARTICLES