โรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งความรุนแรงของโรคนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ว่าโรคนั้นๆ โดยโรคชนิดหนึ่งที่อยู่กับมนุษย์โลกของเรามาอย่างยาวนาน และยังไม่มีท่าว่าจะหมดไปเลยก็คือ โรคมะเร็ง ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย

นอกจากนี้โรคมะเร็งก็ยังเป็นโรคที่หาทางรักษาได้ยาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รู้ตัวอีกทีโรคมะเร็งก็เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือ 4 ไปแล้ว ซึ่งนั้นทำให้การรักษาโรคมะเร็งทำได้ยาก และมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ยากมากทีเดียว ฉะนั้นแล้วที่เรารู้เท่าทันโรคสามารถพบเจอโรคมะเร็งได้เร็วก็จะยิ่งมีโอกาสในการรักษาให้หายได้ง่ายขึ้น

ในผู้ชายนั้นนอกจากโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับแล้ว ยังมีมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ชายสูงอายุ ซึ่งโรคมะเร็งที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือ “มะเร็งต่อมลูกหมาก” ภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายโดยที่คุณไม่รู้ ว่าแล้วก็ลองมาทำความรู้จักกับเจ้าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากไปพร้อมๆ กันเลย

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้ป่วยเป็นในระยะแรกจะไม่ค่อยแสดงอาการใดๆ ออกมาก แต่เมื่อเซลล์มะเร็งเริ่มขยายตัวมากขึ้นก็จะเริ่มไปกดทับท่อปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดอาการที่เกี่ยวกับระบบปัสสาวะโดยตรง เช่น ปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืน, มีความรู้สึกแสบขัดในขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะไม่สุด ในบางรายก็ยังมีอาการของปัสสาวะไม่พุ่งใช้เวลาในการปัสสาวะนาน หากเป็นหนักขึ้นก็อาจจะถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดได้

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ปัจจุบันมีผู้ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ของการเกิดโรคมะเร็งนั้นได้แก่

  • เข้าสู่ช่วงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้มากกว่าวัยอื่นๆ
  • เรื่องของเชื้อชาติก็มีส่วนสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะพบได้ในผู้ชายชาวตะวันตกทั้งแถบยุโรปและอเมริกามากกว่าชาวเอเชีย
  • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และให้พลังงานสูง โดยเฉพาะอาหารจำพวกเนื้อแดง ซึ่งหากรับประทานอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ก็ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นกัน
  • สำหรับใครที่มีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือพี่น้องก็ตาม โดยเฉพาะหากเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากผ่านทางพันธุกรรมได้

การตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การตรวจและวินิจฉัยโรคมะร็งต่อมลูกหมากของแพทย์นั้น จะกระทำก็ต่อเมื่อมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วพบว่าเข้าข่ายต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆ ซึ่งการตรวจเพิ่มเติมของแพทย์นั้นได้แก่

  • การตรวจทางทวารหนักด้วยการใช้นิ้วสอดเข้าไปทางทวารหนัก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตรวจคลำขนาดและรูปร่างของต่อมลูกหมาก ว่ามีความผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่
  • การตรวจด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง PSA โดยหากตรวจพบว่ามีสารขนิดนี้ปะปนอยู่ในเลือดเป็นจำนวนมาก นั้นหมายความว่ามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า 80% แล้ว
  • การใช้วิธีอัลตร้าซาวด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก ซึ่งวิธีจะคล้ายกับการตรวจด้วยนิ้ว แต่จะใช้เครื่องมือในการสอดเข้าทางทวารหนักแทน และจะมีการดูดเซลล์ต่อมลูกหมากออกมาเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมในทางพยาธิวิทยา

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น หากเป็นผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรก ทางแพทย์จะให้ยาในการรักษาเพื่อประคับประคองไม่ให้เซลล์มะเร็งกระจายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกนั้นจะมีโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะลดลงและรักษาให้หายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แพทย์ก็จะมีการนัดผู้ป่วยให้เข้าไปตรวจเช็คอยู่เสมอๆ ด้วยวิธีการคลำต่อมลูกหมาก และตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง เพื่อเฝ้าระวังและเป็นการติดตามอาการว่ามีการลุกลามหรือไม่

นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีอาการของโณคที่ค่อนข้างรุนแรง และถือได้ว่าอยู่ในระยะที่ลุกลามแล้ว ทางแพทย์จะทำการผ่าตัดต่อมลูกหมากออก โดยวิธีนี้แพทย์จะพิจารณากับผู้ป่วยที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีและแข็งแรง ซึ่งบางกรณีแพทย์อาจจะทำการวินิจฉัยด้วยว่า ผู้ป่วยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า 10 ปีและมะเร็งยังไม่ได้ทำการกระจายไปสู่อวัยวะส่วนอื่นๆ แต่การผ่าตัดต่อมลูกหมากก็มาพร้อมกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และอาการของปัสสาวะเล็ดเป็นประจำได้ สำหรับผู้ป่วยที่มะเร็งทำการกระจายตัวออกนอกจากต่อมลูกหมากไปแล้ว ทางแพทย์จะทำการผ่าตัดลูกอัณฑะออกหรือใช้การฉีดยาต้านฮอร์โมน เพื่อรักษาชีวิตและร่างกายของผู้ป่วยเอาไว้จากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น ถือเป็นภัยร้ายที่มาพร้อมกับความเงียบ เพราะไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆ ที่สามารถตีความกันเองได้เลยว่าคุณมีความเสี่ยงของโรคหรือ ฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพราะหากรู้เร็วรู้ทัน ก็ย่อมจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งขนิดนี้ได้ ที่สำคัญคือสามารถรักษาให้หายได้นั่นเอง

TOP ARTICLES