อธิบดีกรมคุมมลพิษ ออกมาเผยคนไทยสร้างขยะโฟมสูงถึง 61 ล้านใบต่อวัน เร่งรณรงค์เพราะการย่อยสลายใช้เวลานานกว่าร้อยปีfoam

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เผยถึงสถานการณ์ขยะประเภทโฟมในปัจจุบัน ที่พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะ ประเภทโฟม สูงอย่างต่อเนื่อง จาก 34 ล้านใบ/วัน เป็น 61 ล้านใบ/วัน ภายใน 5 ปี ซึ่งค่าเฉลี่ยถือว่าคนไทย 1 คนใช้โฟม 1 ใบต่อวันกันเลยทีเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย ที่เน้นความรวดเร็วมากกว่า ซึ่งในข้อมูลเชิงลึกพบว่า ขยะประเภทโฟมจะอยู่ในสังคมเมืองมากกว่านอกเมืองอีกด้วย

นอกจากนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษยังให้ความกังวลอีกต่อว่า ขยะประเภทนี้ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษอย่างหนัก ทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณในการฝังกลบอีกด้วย นอกจากนี้ภัยที่มองไม่เห็นคือ อาหารที่ร้อนจัดเมื่อใส่ในภาชนะประเภทโฟม ยังทำให้สารอันตรายแตกตัวออกมา  เช่น สารสไตรีน และ เบนซิน ที่มีส่วนในการทำลายไขกระดูก ทำลายตับ และไต มีผลต่อประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ที่ทำให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวไม่ดี รวมทั้งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลงและทำลายระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายได้

TOP ARTICLES