กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปอย่างต่อเนื่องกับ “ธุดงค์ธรรมกาย” ที่ถูกมองออกไปสองมุมถึงความเหมาะสมของการเดินธุดงค์ในเมืองจนสร้างผลกระทบไปทั่วโดยเฉพาะปัญหาจราจร

ธุดงค์ธรรมกาย

ธุดงค์ธรรมกาย ที่สร้างกิจกรรมในการเดินธุดงค์เป็นระยะทางไกลและต่อเนื่องหลายวันในเมืองใหญ่ของจังหวัด ซึ่งทางธรรมกายก็มองว่าเป็นความเหมาะสมที่จะทำการเผยแพร่พุทธศาสนา และให้คำอธิบายถึงความตั้งใจที่ดี

ขณะเดียวกันในมุมตรงข้ามก็ตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ธุดงค์” ตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าผิดหลักการหรือนิยามที่พระพุทธเจ้าตั้งใจไว้หรือไม่

ธุดงค์ธรรมกาย : เหมาะสมแล้วหรือไม่?

ธุดงค์ หมายถึงอะไร

ธุดงค์ (บาลี: ธุตงฺค, อังกฤษ: Dhutanga) เป็นวัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการบังคับ แล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ[1] เป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลส ทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้น ไม่สะสม เพื่อให้เบาสบายไปมาได้สะดวกด้วยไม่มีภาระมาก เหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินไป มิใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาภสักการะและชื่อเสียง ถ้าทำเพื่อลาภ เพื่อชื่อเสียง ต้องอาบัติทุกกฎ

โดยรูปศัพท์ ธุดงค์ แปลว่า องค์คุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลส, องค์คุณของผู้กำจัดกิเลส หรือ การสมาทานเพื่อเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันอันตรายต่อสัมมาปฏิบัติ

ธุดงค์นั้น เป็นศัพท์เฉพาะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาท โดยพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธุดงค์ลักษณะต่าง ๆ ไว้หลายพระสูตร เมื่อรวมแล้วจึงได้ทั้งหมด 13 ข้อ

ธุดงค์ในปัจจุบันยังคงเป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นที่นิยมของชาวพุทธเถรวาททั่วไปในหลายประเทศ โดยไม่จำกัดเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น คฤหัสถ์ทั่วไปก็ถือปฏิบัติได้บางข้อเช่นกัน

ปัจจุบัน คำว่า ธุดงค์ ในประเทศไทยถูกใช้ในความหมายว่าเป็นการเดินจาริกของพระสงฆ์ไปยังที่ต่าง ๆ หรือเรียกว่า การเดินธุดงค์ ซึ่งความหมายนี้แตกต่างจากความหมายเดิมในพระไตรปิฎก

(ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย)

กระแสตอบรับของธุดงค์ธรรมกาย

ธุดงค์ธรรมกาย2

ไม่น่าเชื่อว่า หลังจากการธุดงค์ครั้งล่าสุดในช่วงปลายเดือนมกราคม 2558 นั้น มีเพจที่สร้างขึ้นมาในชื่อว่า “แฉธรรมกาย” ที่มีไลค์สูงกว่า 3 หมื่นไลค์แล้วในช่วงเวลาอันสั้น พร้อมกับการเผยแพร่ข้อความที่โจมตีเหตุการณ์

นอกจากนี้ยังมีพระอาจารย์ท่านอื่นๆที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ธุดงค์ในครั้งนี้
ธุดงค์

ท้ายที่สุด ทางเราก็ขอเป็นสื่อกลางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการธุดงค์ของวัดธรรมกาย เพียงเท่านี้ ถ้าที่สุดเป็นการตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในกิจกรรมทางศาสนาครั้งนี้หรือไม่

TOP ARTICLES