ชวนสาวๆมาฟิตหุ่น ฟิตครั้งนี้ เฟิร์มทุกส่วน ด้วย 8 ท่าแพลงก์ ท่าออกกำลังกายที่ทำท่าเดียวก็ช่วยกระชับทุกสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นแขน ก้น ต้นขาหรือหน้าท้อง พร้อมฟิตหุ่นกันแล้วไปดูกันได้เลย

8 ท่าแพลงก์กระชับทุกสัดส่วน

 

8 ท่าแพลงก์กระชับทุกสัดส่วน

คลิปสอนออกกำลังกาย : 8 ท่าแพลงก์กระชับทุกสัดส่วน

ท่าที่ 1 : Eibow Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนคว่ำ วางศอกทั้งสองข้างลงกับพื้น
 2. เกร็งลำตัวให้ตรง ตามองตรงไปด้านหน้า
 3. ทำค้างไว้ 20 วินาที

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง

ท่าที่ 2 : Side Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนตะแคงซ้าย
 2. ใช้ข้อศอกซ้ายยกตัวขึ้น โดยวางศอกและแขนขวาแนบกับพื้น
 3. มือซ้ายวางไว้ที่สะโพก เกร็งกล้ามเนื้อท้องแะกล้ามเนื้อสะโพก

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

ท่าที่ 3 : One Arm Side Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนตะแคงซ้าย
 2. วางฝ่ามือซ้ายแนบพื้น เหยียดแขนตรง
 3. ส่วนแขนขวายกขึ้นข้างบน เกร็งกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนือ้สะโพก

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

ท่าที่ 4 : One Leg Elbow Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนคว่ำ วางศอกและเข้าทั้งสองข้างลงกับพื้น
 2. ยกขาขวาขึ้นด้านบน
 3. ค้างไว้ 20 วินาทีแล้ววางเข่าลง

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

ท่าที่ 5 : Straight Arm Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนคว่ำ ฝ่ามือทั้งสองข้างวางแนบพื้น แขนเหยียดตรง
 2. เกร็งลำตัวให้ตรง

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

ท่าที่ 6 : Dolphine Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนคว่ำ วางศอกทั้งสองข้างลงกับพื้นในท่า Elbow Plank
 2. ยกสะโพกขึ้น ค้างไว้ 20 วินาที

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

ท่าที่ 7 : Twisting Knee Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนคว่ำ ฝ่ามือทั้งสองข้างวางแนบพื้น แขยเหยียดตรง ในท่า Straight Arm Plank
 2. เกร็งลำตัวให้ตรง ค้างไว้ 20 วินาที

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

ท่าที่ 8 : One Leg Plank

วิธีออกกำลังกาย :

 1. นอนคว่ำ ฝ่ามือทั้งสองข้างวางแนบพื้น แขยเหยียดตรง
 2. เกร็งลำตัวให้ตรง จากนั้นยกขาซ้ายขึ้น
 3. เพิ่มความยาก ค่อยๆยกแขนขวา ค้างไว้ 20 วินาที

จำนวนการทำ : 20 วิ ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วสลับข้าง

 

TOP ARTICLES