ศัลยกรรมความงาม

[vcex_blog_carousel arrows_position=”abs” animation_speed=”300″ items=”1″ tablet_items=”1″ mobile_landscape_items=”1″ items_margin=”0″ count=”3″ date=”false” excerpt=”false” content_alignment=”center” arrows_style=”min” include_categories=”1418″ overlay_style=”plus-hover” content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ img_width=”1200″ img_height=”550″ content_heading_size=”24px”]
[vcex_heading text=”INTERVIEW” text_align=”center” font_size=”26px” letter_spacing=”1″][vcex_divider color=”#000000″ width=”50px” align=”center” height=”1px” margin=”top:10|bottom:10″]
[vcex_blog_grid grid_style=”fit_columns” columns=”3″ posts_per_page=”3″ date=”false” excerpt=”false” read_more=”false” content_alignment=”center” include_categories=”1418″ img_width=”500″ img_height=”350″ content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ overlay_style=”plus-hover” content_heading_size=”16px”]
[vcex_heading text=”ความรู้ศัลยกรรม” text_align=”center” font_size=”26px” letter_spacing=”1″][vcex_divider color=”#000000″ width=”50px” align=”center” height=”1px” margin=”top:10|bottom:10″]
[vcex_blog_grid grid_style=”fit_columns” columns=”2″ posts_per_page=”2″ date=”false” excerpt=”false” read_more=”false” content_alignment=”center” include_categories=”21″ img_width=”900″ img_height=”500″ content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ overlay_style=”plus-hover” content_heading_size=”16px”][vcex_blog_grid grid_style=”fit_columns” columns=”3″ posts_per_page=”3″ date=”false” excerpt=”false” read_more=”false” content_alignment=”center” include_categories=”21″ img_width=”900″ img_height=”500″ content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ offset=”2″ overlay_style=”plus-hover” content_heading_size=”14px”]
[vcex_heading text=”SURGERY” text_align=”center” font_size=”26px” letter_spacing=”1″][vcex_divider color=”#000000″ width=”50px” align=”center” height=”1px” margin=”top:10|bottom:10″]
[vcex_blog_grid columns=”3″ posts_per_page=”12″ title_tag=”h3″ date=”false” excerpt=”false” read_more=”false” content_alignment=”center” include_categories=”15″ img_width=”500″ img_height=”277″ content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ content_heading_margin=”bottom:20″ overlay_style=”plus-hover” content_heading_size=”14px”]

หมวดศัลยกรรม

[vcex_image_grid columns=”2″ thumbnail_link=”custom_link” img_size=”full” title=”yes” image_ids=”22738,22739,22741,22748,22749,22735,22736,22737″ columns_responsive_settings=”tl:2|tp:2|pl:2|pp:2″ custom_links=”http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B9/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/eye/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/face/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/mouth/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/nose/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/chest/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/bodyfat/,http://www.connexidea.com/wonderful/c/surgery/chins/”]
[vcex_heading text=”PROMOTIONS & NEWS” text_align=”center” font_size=”26px” letter_spacing=”1″][vcex_divider color=”#000000″ width=”50px” align=”center” height=”1px” margin=”top:10|bottom:10″]
[vcex_blog_grid columns=”1″ posts_per_page=”1″ date=”false” excerpt_length=”35″ read_more=”false” content_alignment=”center” include_categories=”1253″ img_width=”900″ img_height=”500″ content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ content_heading_margin=”bottom:20″ overlay_style=”plus-hover”]
[vcex_blog_grid columns=”1″ posts_per_page=”3″ date=”false” excerpt=”false” read_more=”false” content_alignment=”center” include_categories=”1253″ img_width=”900″ img_height=”500″ content_heading_color=”#000000″ content_opacity=”1″ offset=”1″ overlay_style=”plus-hover” content_heading_size=”14px”]